A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

     
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Mišljenje Savjeta na Izvještaj o ponovnoj javnoj raspravi o Nacrtu PUP-a Opštine Kotor (održanoj od 03.03. do 24.03.2020.godine) Mišljenje Savjeta na Izvještaj o ponovnoj javnoj raspravi o Nacrtu PUP-a Opštine Kotor (održanoj od 03.03. do 24.03.2020.godine)Ostalo13.05.2020
     

 

© eUprava Crne Gore