A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

 

Obavjestenje: Produžava se javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 


Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV

Građanima, stručnoj javnosti, organima državne uprave, lokalnim samoupravama, strukovnim udruženjima i svim drugim zainteresovanim korisnicima prostora - da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata sprovodi se dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku na e–mail adresu: javna.rasprava@mrt.gov.me  na Obrascu 4 Uredbe ili na adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske brigade 19 Podgorica.

Javna rasprava traje do 18.marta 2020. godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma i portalu e–uprave.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će biti objavljen na internet stranici i portalu e –uprave.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekataIzvještaj16.04.2020
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekataNacrt28.02.2020
RIA obrazac RIA obrazacOstalo28.02.2020
Program javne rasprave na Obrascu 3 Program javne rasprave na Obrascu 3Ostalo28.02.2020
Obrazac 4 za davanje primjedbi Obrazac 4 za davanje primjedbiOstalo28.02.2020
Odgovori na predloge i sugestije date u pripremi Izmjena i dopuna Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Odgovori na predloge i sugestije date u pripremi Izmjena i dopuna Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekataOstalo28.02.2020
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore