A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija objavljuje
 
Listu predloženih predstavnika/predstavnica NVO za člana/članicu
Savjeta za upravljanje otvorenim podacima
 
Na osnovu Javnog poziva za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Savjetu za upravljanje otvorenim podacima, objavljenog na sajtu Ministarstva i portalu e-uprave 6. decembra 2021. godine, u skladu sa kriterijumima utvrđenim pomenutom Uredbom i Javnim pozivom dostavljeni su predlozi za izbor:
 
1. Marka Sošića od strane nevladine organizacije Institut alternativa iz Podgorice.
2. Snežane Nikčević od strane nevladine organizacije 35mm iz Podgorice.
 
Predlozi su dostavljeni blagovremeno.
 
Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nevladinih organizacija koje su dostavile predloge predstavnika NVO utvrđeno je da su ispunjeni svi propisani uslovi iz čl. 4 i 5 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18).
 
Od strane nevladinih organizaciju nisu dostavljeni nepotpuni predlozi, odnosno koji ne ispunjavaju kriterijume iz čl. 4 i 5 ove uredbe.
 
U skladu sa članom 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenje javne rasprave u pripremi zakona i strategija, izbor predstavnika nevladinih organizacija u radno tijelo izvršiće  starješina organa državne uprave.


MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Nema podataka za prikaz
     

 

© eUprava Crne Gore