A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 27.05. do 16.06.2020.godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19, Podgorica, zaključno sa 16.06.2020. godine.

Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Ulcinj organizovati javnu prezentaciju Nacrta Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj 12.06.2020. godine, od 10-12h u sali Skupštine Opštine Ulcinj.

Prilog: Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine UlcinjIzvještaj29.07.2020
Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj Ostalo29.07.2020
Nacrt Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacrt Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinuNacrt27.05.2020
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore