A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 

Ministarstvo kulture u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09) daje na javnu raspravu

 

NACRT KONCESIONOG AKTA U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA VALORIZACIJU

NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA TVRĐAVA “BESAC” VIRPAZAR, OPŠTINA BAR

i

upućuje

JAVNI POZIV

 

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta koncesionog akta.

 

Prijedlozi, sugestije i komentari na Nacrt koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar mogu se dostaviti Ministarstvu kulture u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu Ministarstvo kulture, Njegoševa bb, Cetinje, odnosno e-mail: kabinet.kultura@mku.gov.me

 

Javna rasprava o Nacrtu koncesionog akta trajaće od od 28.05.2020. – 12.06.2020. godine.

Zainteresovani subjekti mogu u prostorijama Ministarstva kulture, svakog radnog dana u vremenu od 9-11 časova, izvršiti uvid u Nacrt koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar, kao i na internet stranici ministarstva kulture www.mku.gov.me i internet stranici Portala eUprave www.euprava.me

Obrazac zahtjeva za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt koncesionog akta može se preuzeti na internet stranici www.mku.gov.me

 

Javna prezentacija o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar, održaće se u Ministarstvu kulture, multimedijalana sala, dana 11.06.2020. godine, sa početkom u 10 časova.

 

-Nacrt koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar,

-Obrazac za dostavljanje predloga, sugestija i komentara na Nacrt plana davanja koncesija,

-Program javne rasprave,


Ministarstvo kulture će nakon završetka javne rasprave sve prispjele primjedbe, prijedloge i sugestije evidentirati, razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme konačnog teksta Koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar i o tome sačiniti odgovarajući izvještaj i isti objaviti na internet stranici ovog ministarstva i portalu e-uprave.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Nacrt Ugovora  Nacrt04.06.2020
Koncesioni akt  Ostalo28.05.2020
Obrazac  Ostalo28.05.2020
Program  Ostalo28.05.2020
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore