A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna "Državne studije lokacije Dio Sektora 27 i Sektor 28" i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 19.09. do 09.10.2020.godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19, Podgorica, zaključno sa 09.10.2020.godine.

Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Tivat organizovati javnu prezentaciju Nacrta Izmjena i dopuna "Državne studije lokacije Dio Sektora 27 i Sektor 28", dana 01.10.2020. godine, od 11-13h u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu dostupni su i na Portalu eUprave.

Prilog:

Nacrt Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28"
Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Ostalo19.09.2020
Nacrt Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" Nacrt Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28"Nacrt19.09.2020
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore