A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade nacrta Programa razvoja građevinarstva Crne Gore  za period 2022-2025 godina.

 

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, broj 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

 

JAVNI POZIV

za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade nacrta Programa razvoja građevinarstva  Crne Gore za period 2022-2025 godina


organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se uključe u početnu fazu pripreme nacrta Programa razvoja građevinarstva  za period 2022-2025 godina  i dostave svoje inicijative, prijedloge, sugestije i komentare u elektronskom obliku na e-mail adresu: bozana.lekic@mepg.gov.me , u pisanom obliku pisarnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, radnim danima od 10 do 12 časova, ili poštom na adresu IV Proleterske brigade 19, Podgorica, sa naznakom “Javne konsultacije – izrada nacrta Programa razvoja građevinarstva Crne Gore za period 2022-2025 godina.

 

Programom razvoja građevinarstva za trogodišnji period od 2022. do 2025. godine definisaće se operativni ciljevi i aktivnosti za rješavanje pitanja razvoja legislative, unapređenje kvalifikacionog okvira i industrije odgovarajućih građevinskih materijala, sa posebnim osvrtom na djelove koji nijesu realizovani / obuhvaćeni prethodnom strategijom razvoja crnogorskog građevinarstva.

 

Konsultacije zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme nacrta Programa razvoja građevinarstva Crne Gore za period 2022-2025 godina trajaće 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj koji sadrži pregled učesnika konsultovanja i pregled dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara, isti objaviti na svojoj internet stranici https://www.mepg.gov.me i portalu e-uprave https://www.euprava.me/ i dostaviti ga učesnicima konsultovanja, u roku od sedam dana od isteka prednje navedenog roka, od 15 dana. 

Lice zaduženo za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti je: Božana Lekić, email: bozana.lekic.@mepg.gov.me.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Programa razvoja građevinarstva Crne Gore za period 2022-2025 godina. Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Programa razvoja građevinarstva Crne Gore za period 2022-2025 godina.Izvještaj17.11.2021
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore