A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Shodno članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija upućuje
 
J A V N I      P O Z I V
zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja sektorskih analiza za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2022. godini za oblast reforme javne uprave - Nacrt sektorske analize broj: Br: 01-056/21-5032 od 07.12.2021.2021. godine koju možete preuzeti OVDJE.
Pozivaju se predstavnici/e nevladinih organizacija da, najkasnije do 22. decembra 2021. godine, komentare i sugestije za unapređenje nacrta predmetne sektorske analize dostave elektronskim putem Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija , na e-mail adresu jelena.mitrovic@mju.gov.me ili na adresu arhive Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija: Rimski trg 45, 81000 Podgorica.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Nacrt sektorske analize  Ostalo07.12.2021
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore