A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Spomen park Kruševac - zone A i E" u Podgorici održaće se u organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u periodu od 11.05. do 1.06.2022.godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mepg.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica, zaključno sa 1.06.2022.godine.

Ministarstvo će, u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica organizovati javnu prezentaciju Nacrta Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Spomen park Kruševac - zone A i E" u Podgorici, dana 25.05.2022. godine, od 12-14h u Sali skupštine Glavnog grada.

Nacrt planskog dokumenta dostupan je na sajtu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma: www.mepg.gov.me/rubrike/javna_rasprava

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Spomen park Kruševac - zone A i E" u Podgorici Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Spomen park Kruševac - zone A i E" u PodgoriciNacrt10.05.2022
01 KATASTARSKO GEODETSKA PODLOGA 01 KATASTARSKO GEODETSKA PODLOGAOstalo10.05.2022
02 Izvod iz PUP-a i GUR-a namjena 02 Izvod iz PUP-a i GUR-a namjenaOstalo10.05.2022
03 Izvod iz GUR-a PODOBNOST ZA URBANIZACIJU 03 Izvod iz GUR-a PODOBNOST ZA URBANIZACIJUOstalo10.05.2022
04 IZVOD IZ VAŽEĆEG DUP-A NAMJENE POVRSINA 04 IZVOD IZ VAŽEĆEG DUP-A NAMJENE POVRSINAOstalo10.05.2022
05 IZVOD IZ VAŽEĆEG DUP-a PEJZAŽNO UREĐENJE 05 IZVOD IZ VAŽEĆEG DUP-a PEJZAŽNO UREĐENJEOstalo10.05.2022
06 IZVOD IZ DUP-a SINHRON PLAN INSTALACIJA 06 IZVOD IZ DUP-a SINHRON PLAN INSTALACIJAOstalo10.05.2022
07 IZVOD IZ VAŽEĆEG DUP-A -PROSTORNI OBLICI 07 IZVOD IZ VAŽEĆEG DUP-A -PROSTORNI OBLICIOstalo10.05.2022
08 PLAN NAMJENE POVRSINA 08 PLAN NAMJENE POVRSINA Ostalo10.05.2022
09 PLAN PARCELACIJE 09 PLAN PARCELACIJEOstalo10.05.2022
First
Prev
1 od 2
Next
Last
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore