A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremizakona i strategija (Službeni list CG br. 41/18) u vezi člana 32 a Zakona o nevladinim organizacijama Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma- Direkcija za zaštitu potrošača raspisuje
 
 
JAVNI POZIV
 
Zaintresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programanevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2023.godini u oblasti zaštite prava potrošača.
 
Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 11.07. do 26.07.2022. godine.
 
Prestavnici nevladinih organizacija mogu svoje komentare, inicijative, predloge i sugestije na Nacrt sektorske analize dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma putem e-mail adrese: lidija.radonjic@mek.gov.me

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Sektorska analiza  Ostalo11.07.2022
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore