A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

     
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
LISTU KANDIDATA NVO koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku Lista kandidata NVOOstalo30.03.2020
Obrazac za predlaganje kandidata ObrazacOstalo12.03.2020
     

 

© eUprava Crne Gore