A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Spomen park Kruševac - zone A i E" u Podgorici 10.05.202201.06.2022Aktivna 798 798
Ministarstvo pravde Poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju 30.03.202218.04.2022Zatvorena 774 774
Ministarstvo javne uprave Identifikovani problemi i moguća rješenja budžetskog finansiranja projekata i programa NVO 28.03.202228.04.2022Zatvorena 772 772
Ministarstvo javne uprave JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE SARADNJE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA 2022-2026 I AKCIONOG PLANA 2022-2023 28.03.202227.04.2022Zatvorena 771 771
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2022-2026. godine 22.03.202211.04.2022Zatvorena 768 768
Ministarstvo javne uprave JAVNA RASPRAVA O NACRTU MEDIJSKE STRATEGIJE CRNE GORE 2022-2026. I AKCIONI PLAN 2022-2023. 11.03.202222.04.2022Zatvorena 761 761
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Momišići A“ u Glavnom gradu Podgorica 22.02.202218.03.2022Zatvorena 751 751
Ministarstvo kapitalnih investicija Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu 21.02.202221.03.2022Zatvorena 748 748
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o Predlogu Uredbe o izmjeni uredbe o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija 07.02.202226.02.2022Zatvorena 782 782
Uprava za vode JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU PLANA DAVANJA KONCESIJA U OBLASTI VODA ZA 2022. GODINU 28.01.202214.02.2022Zatvorena 732 732
First
Prev
1 od 18
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore