A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu akcionog plana za ispunjenje završnih mjerila u poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene 29.07.202028.08.2020Aktivna 353 353
Ministarstvo pravde Poziv za javnu raspravu o tekstu nacrta Programa razvoja IKT pravosuđa 2021-2023. godine sa Akcionim planom za sprovođenje Programa razvoja IKT Pravosuđa 2021-2023 27.07.202015.08.2020Aktivna 352 352
Ministarstvo nauke Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o inovacionoj djelatnosti i Nacrtu Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija 17.07.202017.07.2020Zatvorena 350 350
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 07.07.202028.07.2020Zatvorena 347 347
Ministarstvo nauke Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu Zakona o inovacionoj djelatnosti i Nacrtu Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija 18.06.202008.07.2020Zatvorena 344 344
Ministarstvo kulture JAVNI POZIV za sprovođenje Javne rasprave o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar 28.05.202012.06.2020Zatvorena 329 329
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 27.05.202016.06.2020Zatvorena 328 328
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana “Centar”, Opština Plužine 26.05.202007.07.2020Zatvorena 326 326
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu Trećeg nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama 15.05.202004.06.2020Zatvorena 319 319
Ministarstvo kulture JAVNI POZIV za sprovođenje Javne rasprave o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra “Zadužbina Ljubatovića” Opština Kotor 08.05.202025.05.2020Zatvorena 309 309
First
Prev
1 od 9
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore