A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo kulture JAVNI POZIV za sprovođenje Javne rasprave o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra Tvrđava “Besac” Virpazar, Opština Bar 28.05.202012.06.2020Aktivna 329 329
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 27.05.202016.06.2020Aktivna 328 328
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana “Centar”, Opština Plužine 26.05.202007.07.2020Aktivna 326 326
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu Trećeg nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama 15.05.202004.06.2020Aktivna 319 319
Ministarstvo kulture JAVNI POZIV za sprovođenje Javne rasprave o Nacrtu koncesionog akta u postupku davanja koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra “Zadužbina Ljubatovića” Opština Kotor 08.05.202025.05.2020Zatvorena 309 309
Ministarstvo pravde Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize 17.04.202004.05.2020Zatvorena 301 301
Ministarstvo pravde Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu teksta Nacrta Programa za IKT u pravosuđu za period 2021-2023 sa Akcionim planom za sprovođenje programa 2021-2023 25.03.202004.04.2020Zatvorena 285 285
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU 12.03.202021.03.2020Zatvorena 287 287
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPANJU PREMA MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU 12.03.202021.03.2020Zatvorena 286 286
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ponovna javna rasprava o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor i o Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 03.03.202024.03.2020Zatvorena 256 256
First
Prev
1 od 8
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore