A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo kapitalnih investicija Nacrt zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju 15.07.202130.07.2021Aktivna 520 520
Ministarstvo ekonomskog razvoja Javnu rasprava - NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM BRENDU 07.07.202127.07.2021Aktivna 515 515
Ministarstvo ekonomskog razvoja Javna rasprava na NACRT ZAKONA O REGISTRU NAMETA 02.07.202123.07.2021Aktivna 511 511
Ministarstvo kapitalnih investicija Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu 07.06.202122.06.2021Aktivna 500 500
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija JAVNI POZIV građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim drugim zainteresovanim licima, organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju inoviranog Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama. 04.06.202124.06.2021Aktivna 495 495
Ministarstvo kapitalnih investicija Javni poziv za sprovođenje javne rasprave za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici 28.05.202117.06.2021Aktivna 486 486
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Javni poziv za raspravu o Nacrtu Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025. sa Akcionim planom za 2021. godinu 26.05.202117.06.2021Aktivna 480 480
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode “Katič” 11.05.202120.06.2021Aktivna 463 463
Ministarstvo ekonomskog razvoja Javna rasprava o tekstu Nacrta programa razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore 2021-2023.godine, s Akcionim planom do 2023.godine 10.05.202130.05.2021Aktivna 460 460
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javna rasprava o Predlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala društva za osiguranje 06.05.202126.05.2021Aktivna 457 457
First
Prev
1 od 13
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore