A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Javni poziv na javnu raspravu o Nacrtu strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma za period od 2020-2024 11.07.201921.08.2019Aktivna 95 95
Ministarstvo kulture JAVNI POZIV za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama 01.07.201904.08.2019Aktivna 88 88
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Javni poziv za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja 19.06.201902.07.2019Zatvorena 78 78
Ministarstvo pravde Nacrt Zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu 18.06.201901.07.2019Aktivna 76 76
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda 12.06.201901.06.2019Zatvorena 75 75
Ministarstvo odbrane Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka 11.06.201910.07.2019Aktivna 74 74
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu 31.05.201914.06.2019Zatvorena 70 70
Ministarstvo nauke Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu Strategije pametne specijalizacije (2019-2024) 25.05.201914.06.2019Zatvorena 67 67
Ministarstvo ekonomije Predlog zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina 23.05.201912.06.2020Zatvorena 65 65
Ministarstvo ekonomije Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama 23.05.201912.06.2019Zatvorena 64 64
First
Prev
1 od 3
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore