A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna državne studije "Dio sektora 58 - turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova, Opština Bar i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni na životnu sredinu 11.11.201902.12.2019Aktivna 156 156
Ministarstvo prosvjete JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIZNAVANJU INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA I IZJEDNAČAVANJU KVALIFIKACIJA 07.11.201906.12.2019Aktivna 152 152
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije “Mihinja” u Podgorici 07.11.201927.12.2019Aktivna 151 151
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 06.11.201917.12.2019Aktivna 150 150
Ministarstvo prosvjete J a v n i p o z i v zainteresovanoj javnosti za učešće u javnoj raspravi o nacrtu programa za razvoj i podršku talentovanim učenicima 2020-2022 01.11.201920.11.2019Aktivna 146 146
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu Koncesionog akta za realizaciju projekta žičare Kotor – Lovćen 22.10.201906.11.2019Zatvorena 137 137
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu zakona o vodnim uslugama 08.10.201906.11.2019Zatvorena 131 131
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu zakona o komunalnim djelatnostima 08.10.201906.11.2019Zatvorena 130 130
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice”, Glavni grad Podgorica 08.10.201928.10.2019Zatvorena 129 129
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javna rasprava o Nacrtu zakona o ronjenju 07.10.201926.10.2019Zatvorena 128 128
First
Prev
1 od 6
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore