A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv NVO 19.09.201929.09.2019Aktivna 123 123
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv NVO 19.09.201930.09.2019Aktivna 121 121
Ministarstvo unutrašnjih poslova Nacrt Strategije integrisanog upravljanja granicom 2020 – 2024., sa Nacrtom okvirnog akcionog plana 2020-2024. i Nacrtom akcionog plana za 2020. godinu 18.09.201908.10.2019Aktivna 120 120
Ministarstvo javne uprave NACRT ZAKONA O IZMJENAMA O DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA 17.09.201917.10.2019Aktivna 119 119
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za javnu raspravu o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o centralnom registru stanovništva 13.09.201902.10.2019Aktivna 118 118
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv za NVO za izradu Izvještaja o realizaciji Akcionog plana o sprovođenju Strategije zaštite od nasilja 2016-2020 13.09.201923.09.2019Aktivna 122 122
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Poziv na javnu raspravu o predlogu donošenja Planova upravljanja rječnim slivovima (Jadranskim i Dunavskim) 26.08.201926.02.2020Aktivna 114 114
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Danilovgrad u dijelu Generalne urbanističke razrade „Spuž“ i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 12.08.201903.09.2019Aktivna 113 113
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „industrijska zona KAP-a“ u Podgorici i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 07.08.201928.08.2019Aktivna 107 107
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe 06.08.201927.08.2019Aktivna 110 110
First
Prev
1 od 4
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore