A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Odluka
Ostalo
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost 09.04.202108.04.2021Zatvorena 423
Uprava za dijasporu JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komsije za sprovođenje postupka dodjele nagrada pripadnicima dijaspore – iseljenicima i organizacijama dijaspore – iseljenika za 2021. godinu 15.03.202125.03.2021Aktivna 413
Ministarstvo unutrašnjih poslova JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2025. godina, s Akcionim planom za 2022-2023. godinu 10.03.202120.03.2021Aktivna 412
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javni poziv za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom 01.03.202110.03.2021Aktivna 403
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore Poziv za konsultovanje javnosti u pripremi Godišnjeg programa rada vlade za 2021. godinu 22.02.202101.03.2021Aktivna 400
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za pripremu izvještaja o implementaciji Akcionog plana za sprovodjenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2019-2020 godinu sa Akcionim planom za 2021. godinu. 16.02.202126.02.2021Zatvorena 398
Ministarstvo prosvjete Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o visokom obrazovanju 12.02.202128.02.2021Aktivna 397
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje četiri predstavnika/ce za člana/cu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019-2022 29.01.202108.02.2021Zatvorena 393
Ministarstvo ekonomije Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama zaštite na radu od rizika izloženosti biološkim materijama 25.01.202105.02.2021Zatvorena 391
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja o bezbjednom upravljanju dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs) u Crnoj Gori 18.01.202118.01.2021Zatvorena 390
First
Prev
1 od 8
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore