A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo nauke Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga Zakona o inovacionoj djelatnosti 15.05.202001.06.2020Zatvorena 312 312
Ministarstvo nauke Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga Zakona o podsticajnim mjerama za istraživanje i inovacije 15.05.202001.06.2020Zatvorena 311 311
Ministarstvo prosvjete Javni poziv NVO za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata NVO 08.05.202025.05.2020Zatvorena 316 316
Ministarstvo prosvjete Javni poziv NVO za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata NVO 08.05.202023.05.2020Zatvorena 315 315
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama koji se bave pitanjima zaštite lica sa invaliditetom za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom za 2021. godinu 29.04.202015.05.2020Zatvorena 304 304
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori. 28.04.202013.05.2020Zatvorena 303 303
Ministarstvo javne uprave Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Programa saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija za period 2021-2023. godine 22.04.202015.05.2020Zatvorena 302 302
Ministarstvo javne uprave J A V N I P O Z I V zainteresovana javnosti da se uključe u početnu fazu pripreme Strategije otvorenosti Vlade Crne Gore 2021-2025 16.04.202006.05.2020Zatvorena 299 299
Ministarstvo odbrane Javni poziv na konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini 03.04.202018.04.2020Zatvorena 290 290
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava JAVNI POZIV za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica za 2021. godinu. 03.04.202018.04.2020Zatvorena 295 295
First
Prev
1 od 7
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore