A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo javne uprave Javni poziv za konsultacije-Strategija RJU 05.08.202001.10.2020Aktivna 354 354
Ministarstvo javne uprave JAVNI POZIV organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se uključe u početnu fazu pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu 15.07.202003.08.2020Zatvorena 348 348
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade IV Nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije) 22.06.202007.07.2020Zatvorena 345 345
Ministarstvo kulture Javni poziv - Sektorska analiza 12.06.202027.06.2020Zatvorena 341 341
Ministarstvo nauke Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga Zakona o inovacionoj djelatnosti 15.05.202001.06.2020Zatvorena 312 312
Ministarstvo nauke Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga Zakona o podsticajnim mjerama za istraživanje i inovacije 15.05.202001.06.2020Zatvorena 311 311
Ministarstvo prosvjete Javni poziv NVO za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata NVO 08.05.202025.05.2020Zatvorena 316 316
Ministarstvo prosvjete Javni poziv NVO za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata NVO 08.05.202023.05.2020Zatvorena 315 315
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama koji se bave pitanjima zaštite lica sa invaliditetom za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom za 2021. godinu 29.04.202015.05.2020Zatvorena 304 304
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori. 28.04.202013.05.2020Zatvorena 303 303
First
Prev
1 od 8
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore