A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za konsultovanje u pripremi Plana za implementaciju preporuka trećeg ciklusa opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UPR) 21.10.201929.10.2019Zatvorena 136 136
Ministarstvo nauke Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga sektorske analize Ministarstva nauke 17.07.201931.07.2019Zatvorena 98 98
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici 27.06.201904.07.2019Zatvorena 87 87
Ministarstvo prosvjete Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkura „SLIJEDI SNOVE ZA USPJEHE NOVE“ 26.06.201926.07.2019Zatvorena 86 86
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Odluka o raspodijeli sredstava NVO iz oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu lica sa invaliditetom 19.06.201922.06.2019Zatvorena 81 81
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Odluka o raspodijeli sredstava NVO iz oblasti saobraćaja i sigurnosti u saobraćaju 19.06.201922.06.2019Zatvorena 80 80
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Odluka o raspodjeli sredstava NVO-saobraćaj sa akcentom na zaštitu životne sredine 19.06.201922.06.2019Zatvorena 79 79
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javne konsultacije o tekstu nacrta Šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti 31.05.201918.06.2019Zatvorena 71 71
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri (3) kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Nacionalnog tima za koordinaciju praćenja primjene Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023 28.05.201913.06.2020Aktivna 69 69
Ministarstvo ekonomije Javni konkurs za izbor logotipa i slogana Nacionalnog brenda Crne Gore 21.05.201904.07.2019Zatvorena 60 60
First
Prev
1 od 5
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore