A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorskih analiza 14.12.202129.12.2021Zatvorena 690 690
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorskih analiza 07.12.202122.12.2021Zatvorena 676 676
Ministarstvo ekonomskog razvoja Javni poziv za konsultacije u vezi Strategije za zaštitu i zdravlja na radu 2022-2027 sa Akcionim planom implementacije 2022. godine 12.11.202128.11.2021Zatvorena 647 647
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade nacrta Programa razvoja građevinarstva Crne Gore za period 2022-2025 godina. 03.11.202117.11.2021Zatvorena 633 633
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI O IZRADI NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U CRNOJ GORI 26.10.202120.11.2021Zatvorena 623 623
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja JAVNI POZIV nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja društvena briga o djeci i mladima ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA-predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2022. godini. 20.10.202104.11.2021Zatvorena 619 619
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja JAVNI POZIV nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja zaštita lica sa invaliditetom ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM - predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2022. godini. 20.10.202104.11.2021Zatvorena 618 618
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja JAVNI POZIV nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja unaprijeđenje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, nasilje u porodici, sa akcentom na nasilje nad ženama, vaspitanje i obrazovanje žena i ekonomsko osnaživanje žena, ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA-predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2022. godini. 20.10.202104.11.2021Zatvorena 617 617
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja JAVNI POZIV nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja pomoć starijim licima ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast POMOĆ STARIJIM LICIMA - predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2022. godini. 20.10.202104.11.2021Zatvorena 616 616
Ministarstvo ekonomskog razvoja Javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Nacrta strategije razvoja nacionalnog brnda 2022-2026 01.10.202115.10.2021Zatvorena 583 583
First
Prev
1 od 11
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore