A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Javni poziv za konsultacije za izradu Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. 09.04.202128.04.2021Aktivna 422 422
Ministarstvo ekonomije Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama 05.03.202122.03.2021Aktivna 408 408
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori. 04.03.202118.03.2021Aktivna 406 406
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini. 03.03.202118.03.2021Aktivna 405 405
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija J A V N I P O Z I V za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Medijske Strategije Vlade Crne Gore 2021-2025 01.03.202101.04.2021Aktivna 404 404
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Javni poziv za konsultacije-Strategija RJU 05.08.202001.10.2020Zatvorena 354 354
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija JAVNI POZIV organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se uključe u početnu fazu pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu 15.07.202003.08.2020Zatvorena 348 348
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade IV Nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije) 22.06.202007.07.2020Zatvorena 345 345
Ministarstvo kulture Javni poziv - Sektorska analiza 12.06.202027.06.2020Zatvorena 341 341
Ministarstvo nauke Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga Zakona o inovacionoj djelatnosti 15.05.202001.06.2020Zatvorena 312 312
First
Prev
1 od 8
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore