A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta STARO Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2023. godini za oblast podrška darovitim učenicima 04.07.202218.07.2022Aktivna 836 836
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta STARO Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2023. godini za oblast podrška cjeloživotnom obrazovanju 04.07.202218.07.2022Aktivna 835 835
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta STARO Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2023. godini za oblast inkluzivnog obrazovanja 04.07.202218.07.2022Aktivna 834 834
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POČETNOJ FAZI U PRIPREMI NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2023-2026 29.06.202214.07.2022Aktivna 831 831
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja društvena briga o djeci i mladima ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA-predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2023. godini. 08.06.202223.06.2022Zatvorena 821 821
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja pomoć starijim licima ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast POMOĆ STARIJIM LICIMA - predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2023. godini. 08.06.202223.06.2022Zatvorena 820 820
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja unaprijeđenje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, nasilje u porodici, sa akcentom na nasilje nad ženama, vaspitanje i obrazovanje žena i ekonomsko osnaživanje žena, ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA-predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2023. godini 08.06.202223.06.2022Zatvorena 819 819
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja zaštita lica sa invaliditetom ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM - predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2023. godini 08.06.202223.06.2022Zatvorena 818 818
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u postupak pripreme Nacrta Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2023. do 2027. godine sa Akcionim planom za 2023. godinu. 03.06.202217.06.2022Zatvorena 814 814
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti 03.06.202217.06.2022Zatvorena 812 812
First
Prev
1 od 13
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore