A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 14 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo javne uprave daje na javnu raspravu

 

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA O DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA 

i upućuje 

JAVNI POZIV

 

građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim drugim zainteresovanim licima, organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Javna rasprava će trajati 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave www.mju.gov.me i portalu e-uprave www.euprava.me 

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavljaju se u pisanom obliku Ministarstvu javne uprave na adresu: Rimski trg, broj 45, 81000 Podgorica, putem pošte ili neposredno na arhivi ministarstva, svakog radnog dana u vremenu od 09.00h do 11h i od 12.00h do 14.00h i  na e-mail adresu: alen.franca@mju.gov.me i marija.tomovic@mju.gov.me.

Nakon završene javne rasprave Ministarstvo javne uprave će razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti i objaviti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.


 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Izvještaj o javnoj raspravi  Izvještaj06.12.2019
Program javne rasprave  Ostalo17.09.2019
Nacrt Zakona  Nacrt17.09.2019
RIA obrazac  Ostalo17.09.2019
Obrazac dostavljanja  Ostalo17.09.2019
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore