A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Javno obavještenje
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Hoteli i vile visoke kategorije", Pinješ - opština Ulcinj u periodu od 28.07. do 28.08.2020.godine 27.07.2020
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Prethodno učešće javnosti na Koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta "Istorijsko jezgro" Cetinje u periodu od 03.07. do 03.08.2020.godine 01.07.2020
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana Lijeva obala Lima, Opština Berane 17.06.2020
Ministarstvo sporta i mladih Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u Petnjici 11.06.2020
Ministarstvo sporta i mladih Javni poza angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u Plavu 11.06.2020
Ministarstvo kulture Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na javni konkurs „Razvijajmo kulturne navike!“ 04.06.2020
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Lista NVO kojima nedostaje dokumentacija na Konkursu "Utvrđivanje Liste stranih i invazivnih stranih vrsta“ 03.06.2020
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Lista NVO kojima nedostaje dokumentacija na Konkursu "Sprovođenje edukativnih kampanja iz oblasti zaštite vazduha od zagađenja i bezbjednog upravjanja hemikalijama“ 03.06.2020
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Lista NVO kojima nedostaje dokumentacija na Konkursu "Izrada Akcionog plana zaštite najugroženijih vrsta u cilju zaštite biodiverziteta" 03.06.2020
Ministarstvo sporta i mladih Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskog servisa u Danilovgradu 27.05.2020
First
Prev
1 od 14
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore