A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Javno obavještenje
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za vršioce dužnosti sekretara Ministarstva i generalnih direktora u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 05.04.2021
Ministarstvo odbrane Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Međuresorskoj radnoj grupi za izradu i praćenje realizacije Programa iz Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – žene, mir i bezbjednost (2019-2022), za period 2021-2022. Godina 02.04.2021
Ministarstvo ekonomije Konkurs za angažovanje lokalnih eksperata u okviru projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“ 25.03.2021
Ministarstvo ekonomije Javni poziv za eksternog evaluatora/evaluatorku za potrebe evaluacije Strategije inovativne djelatnosti 2016-2020 s Akcionim planom 23.03.2021
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Produžava se javni poziv za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom za 2021. godinu. 17.03.2021
Uprava za dijasporu J A V N I P O Z I V za dostavljanje inicijative za dodjelu nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika 15.03.2021
Ministarstvo odbrane Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Međuresorskoj radnoj grupi za izradu i praćenje realizacije Programa iz Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – žene, mir i bezbjednost (2019-2022), za period 2021-2022. godina 10.03.2021
Ministarstvo ekonomije Javni poziv za vršioce dužnosti generalnih direktora direktorata 10.03.2021
Glavni grad Podgorica Javno obavještenje o javnom oglašavanju neuručenih rješenja o porezu na nepokretnost 04.03.2021
Ministarstvo ekonomije Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu subvencija za turoperatore 08.02.2021
First
Prev
1 od 16
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore