A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Javno obavještenje
Ministarstvo odbrane Odluka o raspodjeli sredstava po javnom konkursu Uloga i značaj Vojske Crne Gore - ''Vojska Crne Gore – tvoj izbor'' 11.07.2019
Ministarstvo rada i socijalnog staranja ODLUKU o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom 10.07.2019
Glavni grad Podgorica Javno oglašavanje rješenja za 2018. godinu 05.07.2019
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Državne studije lokacije "Sektor 6" (Bijela - Rt Sv. Neđelja)", Opština Herceg Novi, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja 02.07.2019
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Prethodno učešće javnosti za koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio sektora 58 - turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova, Opština Bar. 04.06.2019
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići“ u Tivtu u periodu od 04.06. do 04.07.2019.godine 03.06.2019
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Prethodno učešće javnosti na koncept Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije “Mihinja” u Podgorici u periodu od 28.05. do 28.06.2019. godine 28.05.2019
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona KAP-a“ u Podgorici 24.05.2019
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Prethodno učešće javnosti na Koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Dio Sektora 27 i Sektor 28" u periodu od 17.05. do 17.06.2019.godine 16.05.2019
Ministarstvo održivog razvoja i turizma Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici 16.05.2019
First
Prev
1 od 2
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore