A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Javno obavještenje
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni poziv za finansiranje usluge smještaja u prihvatilištu-skloništu djeteta, odraslog i starog lica koje je žrtva trgovine ljudima za period od 1. februara do 31. decembra 2022. godine 21.01.2022
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Javni poziv za predlaganje pet predstavnika/ca nevladinih organizacija lica sa invaliditetom za članove/ice Savjeta za prava lica sa invaliditetom 18.01.2022
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti društvena briga o djeci i mladima u 2021. godini 14.01.2022
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Odluka o dodjeljivanju sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti društvena briga o djeci i mladima 31.12.2021
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Lista predloženih predstavnika/predstavnica NVO za člana/članicu Savjeta za upravljanje otvorenim podacima 30.12.2021
Prijestonica Cetinje Rješenja Uprave lokalnih javnih prihoda Prijestonice Cetinje, kojim se utvrđuje porez na nepokretnost-objekti za 2021. godinu 29.12.2021
Prijestonica Cetinje Rješenja Uprave lokalnih javnih prihoda Prijestonice Cetinje, kojim se utvrđuje porez na nepokretnost-zemljište za 2021. godinu 29.12.2021
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici 28.12.2021
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti pomoć starijim licima 28.12.2021
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom 28.12.2021
First
Prev
1 od 25
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore