A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

U skladu sa članom 35 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17 i 44/18) Ministarstvo održivog razvoja i turizma održaće ponovnu javnu raspravu o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, u periodu od 04.03.2020.godine do 24.03.2020.godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19, u Podgorici, zaključno sa 24.03.2020. godine.

Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Kotor, dana 06.03.2020. godine, od 12:30-15:30h u sali kina Boka, Opštine Kotor, organizovati javnu prezentaciju Nacrta prostorno urbanističkog plana opštine Kotor.

Nacrt prostorno urbanističkog plana opštine Kotor i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu dostupni su na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma:


GRAFIKA PUP KOTOR

GRAFIKA GUR KOTOR

TEKST PUP KOTOR

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Izvještaj o ponovnoj javnoj raspravi na planska rješenja Nacrta – Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor i mišljenje Savjeta za reviziju na Izvještaj o ponovnoj javnoj raspravi na planska rješenja Nacrta – Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor Izvještaj o ponovnoj javnoj raspravi na planska rješenja Nacrta – Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor i mišljenje Savjeta za reviziju na Izvještaj o ponovnoj javnoj raspravi na planska rješenja Nacrta – Prostorno-urbanističkog plana Opštine KotorIzvještaj13.05.2020
Mišljenje Savjeta na Izvještaj o ponovnoj javnoj raspravi o Nacrtu PUP-a Opštine Kotor (održanoj od 03.03. do 24.03.2020.godine) Mišljenje Savjeta na Izvještaj o ponovnoj javnoj raspravi o Nacrtu PUP-a Opštine Kotor (održanoj od 03.03. do 24.03.2020.godine)Ostalo13.05.2020
Ponovna javna rasprava o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor i o Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Ponovna javna rasprava o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor i o Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinuNacrt03.03.2020
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore