A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana “Centar”, Opština Plužine, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 27.05.2020.godine do 07.07.2020.godine.
Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 07.07.2020. godine.

U toku javne rasprave, dana 02.07.2020. godine, od 10-12h u prostorijama sale Skupštine Opštine Plužine, biće organizovana prezentacija Nacrta planskog dokumenta, od strane rukovodioca izrade plana.

Prilog: Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “Centar”, Opština Plužine sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “Centar”, Opština Plužine sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “Centar”, Opština Plužine sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacrt26.05.2020
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore