A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje

JAVNI POZIV

 nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja

zaštita lica sa invaliditetom za konsultacije o

 

NACRTU SEKTORSKE ANALIZE ZA OBLAST ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM

- predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz budžeta Crne Gore za 2025. godinu

 

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 20. maja do 6. juna 2024. godine.

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata, nakon sprovedenih konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organizacijama  koje djeluju u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17). Sektorska analiza se priprema radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti i za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

NACRT SEKTORSKE ANALIZE MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati poštom na adresu: Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Rimski trg br. 46, (sa naznakom "Javne konsultacije – SEKTORSKA ANALIZA – ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM"), kao i elektronskim putem na e-mail: milica.sekulovic@mrs.gov.me

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organizacijama je Milica Marđokić Sekulović.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će razmotriti prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare i sačiniti Izvještaj o konsultovanju nevladinih organizacija o Nacrtu sektorske analize za oblast zaštita lica sa invaliditetom.

Naziv organizacione jedinice Ministarstva rada i socijalnog staranja koja je odgovorna za pripremu Nacrta sektorske analize je Služba za saradnju s nevladinim organizacijama i monitoring projekata.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM JAVNIM KONSULTACIJAMA  Izvještaj12.07.2024
SEKTORSKA ANALIZA ZA 2025.  Ostalo12.07.2024
Javni poziv NVO  Ostalo20.05.2024
Nacrt sektorske analize  Ostalo20.05.2024
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore