A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Odluka
Ostalo
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Javni poziv za nacrt Zakona o zaštiti od zagađenja sa pomorskih objekata 12.06.202412.06.2025Aktivna 1445
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SAOBRAĆAJU U 2024. GODINI 10.06.202424.06.2024Aktivna 1441
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM U SAOBRAĆAJU U 2024. GODINI 10.06.202424.06.2024Aktivna 1440
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SAOBRAĆAJA, SIGURNOST I BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU U 2024. GODINI 10.06.202424.06.2024Aktivna 1439
Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu radne grupe za izradu Uredbe o načinu i postupku osnivanja organizovanog sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, uključujući i obaveze o godišnjim količinama ovog otpada koje se moraju preuzeti, obraditi, preraditi i reciklirati, obavezama proizvođača, distributera i komunalnih preduzeća u vezi saradnje sa organizovanim sistemom i obavezama u vezi sa izvještavanjem o radu tog sistema 06.06.202416.06.2024Zatvorena 1416
Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu radne grupe za izradu Uredbe o načinu i postupku osnivanja organizovanog sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže, uključujući i obaveze o godišnjim količinama otpadne ambalaže koje se moraju preuzeti, obraditi, preraditi i reciklirati, obaveze proizvođača, distributera i komunalnih preduzeća u vezi saradnje sa organizovanim sistemom i obaveze u vezi sa izvještavanjem o radu tog sistema, načinu obračuna i plaćanja i visini naknade 06.06.202416.06.2024Zatvorena 1415
Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu radne grupe za izradu Uredbe o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma i detaljnijem sadržaju zahtjeva za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma i radu tog sistema, uključujući i obaveze o godišnjim količinama otpadnih guma koje se moraju preuzeti i preraditi i minimalnim standardima za skladištenje otpadnih guma 06.06.202416.06.2024Zatvorena 1414
Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu radne grupe za izradu Uredbe o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanju i obradi otpada od električne i elektronske opreme, sadržaju podataka koji se vode u registru proizvođača električne i elektronske opreme i načinu vođenja tog registra, sadržaju zahtjeva za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električne i elektronske opreme, radu tog sistema, godišnjim količinama otpada od električne i elektronske opreme koje se moraju preraditi i reciklirati, uključujući i otpad od električne i elektronske opreme koja se isporučuje iz drugih država putem internet prodaje 06.06.202416.06.2024Zatvorena 1413
Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Ponovljeni javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu radne grupe za izradu Uredbe o bližim uslovima sprovođenja programa proširene odgovornosti proizvođača koji obuhvataju bliži sadržaj plana preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada, metodologiju izračunavanje garancije za finansiranje preduzetih usluga, sadržaj ugovora sa proizvođačima koji učestvuju u organizovanom sistemu proširene odgovornosti, način vođenja registra organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada, brisanje iz registra organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada proizvođača ili privrednog društva, izdavanje garancija koje pokrivaju troškove sprovođenja obaveza proširene odgovornosti proizvođača za proizvođače koji su bili uključeni u organizovani sistem prije brisanja, sadržaj zahtjeva za upis u registar organizovanih sistema preuzimanja i način izvještavanja 06.06.202416.06.2024Zatvorena 1412
Ministarstvo unutrašnjih poslova Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce NVO za člana/icu Lokalnog tima za pružanje pomoći povratnicima po sporazumima o readmisiji 30.05.202409.06.2024Zatvorena 1351
First
Prev
1 od 31
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore