A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Javno obavještenje
Ministarstvo odbrane Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu dokumntaciju za Javne konkurse: “Unapređenje integriteta transparentnosti u sektoru odbrane kroz edukativne i promotivne aktivnosti” 17.05.2022
Ministarstvo odbrane Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu dokumntaciju za Javne konkurse: “Vojska u borbi protiv dezinformacija” 17.05.2022
Ministarstvo pravde O B A V J E Š T E NJ E - članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem 17.05.2022
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta J A V N I P O Z I V za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova 21.04.2022
Ministarstvo javne uprave Javno obavještenje 20.04.2022
Uprava za sport i mlade Odluka o dodjeli sredstava za sprovođenje programa sportskih organizacija u 2022 19.04.2022
Ministarstvo javne uprave LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU na Javni konkurs “Zajedno kroz reformu javne uprave” 14.04.2022
Ministarstvo javne uprave LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU na Javni konkurs “ICT za sve – digitalizuj se” 14.04.2022
Ministarstvo finansija Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/ce NVO za radnu grupu za izmjenu Pravilnika o standardima za akreditaciju obuke 11.04.2022
Ministarstvo zdravlja Javni konkurs za prijavu projekata/programa „Podrška programima prevencije HIV/AIDS-a među ključnim populacijama i unapređenja tretmana osoba koje žive sa HIV-om” - 2022 08.04.2022
First
Prev
1 od 29
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore