A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2023. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom. 13.04.202228.04.2022Zatvorena 788 788
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz Budžeta u 2023. godini 06.04.202220.04.2022Zatvorena 786 786
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini 05.04.202220.04.2022Zatvorena 784 784
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za učešće u konsultovanju povodom izrade Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada 21.02.202208.03.2022Zatvorena 750 750
Ministarstvo javne uprave Javni poziv za javno konsultovanje zainteresovane javnosti vezano za izmjene i dopune Zakona o informacionoj bezbjednosti 17.02.202208.03.2022Zatvorena 747 747
Ministarstvo javne uprave Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorskih analiza 14.12.202129.12.2021Zatvorena 690 690
Ministarstvo javne uprave Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorskih analiza 07.12.202122.12.2021Zatvorena 676 676
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Javni poziv za konsultacije u vezi Strategije za zaštitu i zdravlja na radu 2022-2027 sa Akcionim planom implementacije 2022. godine 12.11.202128.11.2021Zatvorena 647 647
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade nacrta Programa razvoja građevinarstva Crne Gore za period 2022-2025 godina. 03.11.202117.11.2021Zatvorena 633 633
Ministarstvo javne uprave JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI O IZRADI NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU U CRNOJ GORI 26.10.202120.11.2021Zatvorena 623 623
First
Prev
1 od 12
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore