A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo kulture i medija JAVNI POZIV Zainteresovanim nevladinim organizacijama koje djeluju u oblastima kulture i umjetnosti 04.06.202404.06.2024Zatvorena 1391 1391
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja zaštita žena od nasilja i nasilja u porodici o NACRTU SEKTORSKE ANALIZE ZA OBLAST SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAŠTITA ŽENA OD NASILJA I NASILJA U PORODICI predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz budžeta Crne Gore za 2025. godinu 03.06.202418.06.2024Zatvorena 1389 1389
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv NVO o Nacrtu sektorske analize za oblast pomoć starijim licima 28.05.202412.06.2024Zatvorena 1340 1340
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv NVO o Nacrtu sektorske analize za oblast zaštita lica sa invaliditetom 20.05.202406.06.2024Zatvorena 1307 1307
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Javni poziv NVO o Nacrtu sektorske analize za oblast društvena briga o djeci i mladima 20.05.202406.06.2024Zatvorena 1306 1306
Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz budžeta u 2025. godini 10.05.202425.05.2024Zatvorena 1266 1266
Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz budžeta u 2025. godini 10.05.202425.05.2024Zatvorena 1265 1265
Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade V Nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije) 23.04.202410.05.2024Zatvorena 1231 1231
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize - Interkulturalizam 22.04.202407.05.2024Zatvorena 1238 1238
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti zaštite prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki 22.04.202407.05.2024Zatvorena 1237 1237
First
Prev
1 od 17
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore