A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo javne uprave JAVNI POZIV organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se uključe u početnu fazu pripreme Nacrta zakona o informacionoj bezbjednosti 10.11.202205.12.2022Aktivna 869 869
Ministarstvo javne uprave Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom pripreme predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima i namještenicima 21.10.202204.11.2022Zatvorena 870 870
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za učešće u konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 20.07.202219.08.2022Zatvorena 850 850
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta STARO Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2023. godini za oblast podrška darovitim učenicima 04.07.202218.07.2022Zatvorena 836 836
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta STARO Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2023. godini za oblast podrška cjeloživotnom obrazovanju 04.07.202218.07.2022Zatvorena 835 835
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta STARO Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2023. godini za oblast inkluzivnog obrazovanja 04.07.202218.07.2022Zatvorena 834 834
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POČETNOJ FAZI U PRIPREMI NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2023-2026 29.06.202214.07.2022Zatvorena 831 831
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja društvena briga o djeci i mladima ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA-predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2023. godini. 08.06.202223.06.2022Zatvorena 821 821
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja pomoć starijim licima ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast POMOĆ STARIJIM LICIMA - predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2023. godini. 08.06.202223.06.2022Zatvorena 820 820
Ministarstvo rada i socijalnog staranja JAVNI POZIV nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja unaprijeđenje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, nasilje u porodici, sa akcentom na nasilje nad ženama, vaspitanje i obrazovanje žena i ekonomsko osnaživanje žena, ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA-predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2023. godini 08.06.202223.06.2022Zatvorena 819 819
First
Prev
1 od 13
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore