A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o eksplozivnim materijama 18.01.202407.02.2024Zatvorena 1023 1023
Ministarstvo unutrašnjih poslova Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u postupku pripreme Predloga zakona o prekursorima eksploziva 29.12.202320.01.2024Zatvorena 1009 1009
Ministarstvo javne uprave Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom pripreme predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi 01.12.202308.12.2023Zatvorena 956 956
Ministarstvo pravde Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima 21.11.202311.12.2023Zatvorena 950 950
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava- Interkulturalizam 02.10.202317.10.2023Zatvorena 932 932
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti prava LGBTI osoba 02.10.202317.10.2023Zatvorena 931 931
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti zaštite lica sa invaliditetom 02.10.202317.10.2023Zatvorena 930 930
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti Zaštite prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki 02.10.202317.10.2023Zatvorena 929 929
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti prava manjina 02.10.202317.10.2023Zatvorena 928 928
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti rodne ravnopravnosti 02.10.202317.10.2023Zatvorena 927 927
First
Prev
1 od 15
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore