A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo pravde JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA 21.11.202301.12.2023Aktivna 951 951
Ministarstvo unutrašnjih poslova Nacrt strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju 13.10.202302.11.2023Aktivna 934 934
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o Nacrtu DSL "Dio sektora 66 - moduli II, III i VI" Velika Plaža i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 13.10.202303.11.2023Aktivna 933 933
Ministarstvo pravde Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti za izradu Digitalne strategije pravosuđa 2024-2027. sa Akcionim planom za period 2024-2025. 18.09.202303.10.2023Aktivna 923 923
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za javnu raspravu o Predlogu programa mjera za ostvarivanje ili održavanje dobrog stanja morske sredine Crne Gore 02.08.202315.09.2023Aktivna 915 915
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o Nacrtu državnog plana upravljanja otpadom za Crnu Goru za period od 2023 -2028 i Izvještaju strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Državni plan upravljana otpadom za period od 2023 – 2028. godine 28.07.202308.09.2023Aktivna 909 909
Ministarstvo pravde Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 18.07.202307.08.2023Aktivna 906 906
Ministarstvo vanjskih poslova Poziv za javnu raspravu - Nacrt zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i međunarodnoj humanitarnoj pomoći 11.07.202301.08.2023Aktivna 903 903
Ministarstvo pravde NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI 10.07.202319.08.2023Aktivna 901 901
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore PROGRAM JAVNE RASPRAVE O TEKSTU NACRTA STRATEGIJE INFORMISANJA JAVNOSTI O PRISTUPANJU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI 2023 – 2026. GODINA 15.06.202315.07.2023Aktivna 896 896
First
Prev
1 od 21
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore