A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Nacrt zakona o ljetnjem računanju vremena 02.08.202222.08.2022Zatvorena 862 862
Ministarstvo pravde Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku 28.07.202229.08.2022Zatvorena 861 861
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna raspra o dokumentu - Program monitoringa morske sredine Crne Gore 26.07.202202.09.2022Zatvorena 859 859
Ministarstvo pravde Javna rasprava - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore 25.07.202224.08.2022Zatvorena 858 858
Ministarstvo pravde Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama 11.07.202209.08.2022Zatvorena 848 848
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Sektorska analiza za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programanevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2023. godini u oblasti zaštite prava potrošača 11.07.202226.07.2022Zatvorena 849 849
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom 04.07.202205.09.2022Zatvorena 839 839
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu zakona o alternativnim investicionim fondovima 04.07.202205.09.2022Zatvorena 838 838
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu zakona o penzionim fondovima 04.07.202205.09.2022Zatvorena 837 837
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Spomen park Kruševac - zone A i E" u Podgorici 10.05.202201.06.2022Zatvorena 798 798
First
Prev
1 od 19
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore