A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

 
Pretplata
Notifikacije

v
v
v
v
v
 
Pretraži
Poništi pretragu
     
Naziv institucije
Naziv
Datum objave
Datum isteka
Status
Nacrt
Komentari
Izvještaj
Ostalo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima 01.06.202310.07.2023Aktivna 887 887
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za učešče u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o planiranju prostora, Nacrtu zakona o izgradnji objekata i Nacrtu zakona o legalizaciji objekata 18.05.202327.06.2023Aktivna 884 884
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina – Brskovo i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 24.04.202303.07.2023Aktivna 885 885
Ministarstvo kulture i medija Javni poziv za raspravu o tekstu Nacrta Nacionalnog programa razvoja kulture 2023–2027. 31.03.202320.04.2023Zatvorena 878 878
Ministarstvo javne uprave JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o informacionoj bezbjednosti 01.03.202320.03.2023Aktivna 875 875
Ministarstvo finansija Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o sanaciji kreditnih institucija 11.01.202313.02.2023Aktivna 873 873
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Nacrt zakona o ljetnjem računanju vremena 02.08.202222.08.2022Zatvorena 862 862
Ministarstvo pravde Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku 28.07.202229.08.2022Zatvorena 861 861
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna raspra o dokumentu - Program monitoringa morske sredine Crne Gore 26.07.202202.09.2022Zatvorena 859 859
Ministarstvo pravde Javna rasprava - Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore 25.07.202224.08.2022Zatvorena 858 858
First
Prev
1 od 20
Next
Last
     

 

© eUprava Crne Gore