A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. List Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

JAVNI POZIV

za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 04.03. do 18.03.2021. godine.

Poziv za učešće u konsultacijama Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućuje nevladinim organizacijama zainteresovanim za pitanja iz oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje i učestvovanje nevladinog sektora o planiranim aktivnostima za sprovođenje edukativnih kampanja o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati putem e-mail-a na adresu djordjina.vujovic@mepg.gov.me  i na portalu e-uprave ili poštom na adresu:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV Proleterske brigade 19, 81000 Podgorica (sa naznakom “Javne konsultacije za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama).

Kontakt osoba za koordinacijui konsultacije je: Đorđina Vujović, e-mail: djordjina.vujovic@mepg.gov.me, Broj tel. +38267279160.

 

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Izvještaj sa javnih konsultacija zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori. Izvještaj sa javnih konsultacija zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori. Izvještaj19.03.2021
Nacrt Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori. Nacrt Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori.Nacrt04.03.2021
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore