A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

< Roman?;ZA><>

Javni poziv za konsultacije za izradu Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022.

(za period 2021-2022.)

 

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava upućuje

 

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE

 

građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme  

 

AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2019-2022. (ZA PERIOD 2021-2022. GODINE)

 

i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare  u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava na adresu: Podgorica, Vuka Karadžića 3 ili na e-mail: marijana.krstic@mpa.gov.me

Konsultacije zainteresovane javnosti u pripremi navedenog dokumenta trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi navedenog dokumenta.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom izrade Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. (za period 2021-2022. godine).

 

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
IZVJEŠTAJ O KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPKU KONSULTOVANJA O AKCIONOM PLANU ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2019-2022. GODINU.docx IzvještajIzvještaj07.05.2021
Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2020 (za period 2019-2020.) Akcioni planOstalo09.04.2021
Strategija reforme pravosuđa 2019-2022 StrategijaStrategija09.04.2021
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore