A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Na osnovu čl.1 i 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) u vezi člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama (“ Službeni list Crne Gore” br. 39/11, 37/17), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisuje

JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacije koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata
, za 2023. godinu      

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma poziva nevladine organizacije koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, da učestvuju u procesu izbora predstavnika/ce za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2023. godinu      


Javni poziv možete preuzeti ovdje: 
Obrazac1

Obrazac za dostavljanje predloga možete preuzeti ovdje: 
Obrazac 2


Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u roku od sedam dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici Ministarstva 
www.mepg.gov.me  i portalu e-uprave objaviće listu predstavnika koji su predloženi, sa nazivom nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove shodno navedenim kriterijumima. Uz listu, Ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju uslove ili su predložile predstavnika koji takođe ne ispunjava uslove.                

Nakon toga, starješina organa će, aktom o obrazovanju Komisije, za člana Komisije izabrati onog predstavnika nevladine organizacije koji je ispunio sve uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile sve uslove.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Lista predstavnika nevladinih organizacija Lista predstavnika nevladinih organizacijaOdluka16.06.2022
Javni poziv NVO-ima za predlaganje predstavnika/ce NVO-a za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO-a koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2023. godinu Javni poziv NVO-ima za predlaganje predstavnika/ce NVO-a za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO-a koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2023. godinuOstalo30.05.2022
Obrazac 1 - Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacije koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2023. godinu Obrazac 1 - Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacije koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2023. godinuOstalo30.05.2022
Obrazac 2 - Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacije koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2023. godinu Obrazac 2 - Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacije koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2023. godinuOstalo30.05.2022
     

 

© eUprava Crne Gore