A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18),

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

 

daje na javnu raspravu

 

NACRT ZAKONA O PENZIONIM FONDOVIMA

 

upućuje

 

JAVNI POZIV

 

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o penzionim fondovima, koji je pripremila Komisija za tržište kapitala.  

 

Javna rasprava će trajati 60 dana od dana objavljivanja javnog poziva (04.07– 05.09.2022).

 

Nacrt zakona o penzionim fondovima će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva finansija i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o penzionim fondovima mogu dostaviti Ministarstvu finansija u pisanoj formi na adresu: Stanka Dragojevića, broj 2, 81000 Podgorica ili na e-mail: jovana.markovic@mif.gov.me, na Obrascu za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt Zakona.

 

Ministarstvo finansija će, u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala, razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

 

U prilogu možete preuzeti:

-       Program javne rasprave

-       Nacrt zakona o penzionim fondovima

-       Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa (RIA)

-       Obrazac za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt Zakona


 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Program javne rasprave  Ostalo04.07.2022
Nacrt zakona  Ostalo04.07.2022
Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa (RIA)  Izvještaj04.07.2022
Obrazac  Ostalo04.07.2022
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore