A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 Na osnovu Zakona o Nevladinim organizacijama (“Sl. list CG’’, br. 39/11 i 37/17) i Javnog konkursa za finansiranje projekata/programa Nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju, broj: 01-056/22-3102/1 od 21.03.2022. godine, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Ministarstva kapitalnih investicija, donosi:

 

Odluku o raspodjeli sredstava NVO iz oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju, koju možete preuzeti u prilogu.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Odluka o raspodjeli sredstava NVO iz oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju  Javno obavještenje22.07.2022
     

 

© eUprava Crne Gore