A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), i Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite potrošača u 2022. godini („Službeni list CG“, broj 12/22), a u vezi sa Javnim konkursom „Jačanje zaštite potrošača u Crnoj Gori“ br. 012-328/22-2166/11 objavljen dana 28. 04. 2022. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti zaštite potrošača, Komisije za raspodjelu sredstava Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma je donijela Odluke o raspodjeli sredstava za nevladine organizacije.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Odluka 1  Ostalo21.07.2022
Odluka 2  Ostalo21.07.2022
Odluka 3  Ostalo21.07.2022
Odluka 4  Ostalo21.07.2022
Odluka 5  Ostalo21.07.2022
     

 

© eUprava Crne Gore