A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18)

 

MINISTARSTVO PRAVDE

daje na javnu raspravu

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

i upućuje

JAVNI POZIV

 

građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.

Javna rasprava o Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore trajaće 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave.

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt ovog zakona mogu se dostaviti Ministarstvu pravde, Vuka Karadžića br. 3, 81000 Podgorica, ili na e-mail: ivana.masanovic@mpa.gov.me

U prilogu možete preuzeti:

1. Program javne rasprave

2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

4. Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija

 

 

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore.docx NacrtOstalo25.07.2022
Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija.docx Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija.docxOstalo25.07.2022
Program javne rasprave.docx Program javne raspraveOstalo25.07.2022
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore