A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućuje

J A V N I  P O Z I V

Naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, lokalnim zajednicama, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o dokumentu -  Program monitoringa morske sredine Crne Gore, u periodu od 26. jula do 02. septembra 2022. godine.

Donošenjem Zakona o zaštiti morske sredine ("Službeni list Crne Gore", br. 073/19 od 27.12.2019) ostvaren je cilj stvaranja adekvatnog zakonskog mehanizma za ostvarivanje dobrog i održivog stanja morske sredine. Ovim zakonom stvorena je osnova za izradu, razvoj, primjenu i praćenje primjene Strategije zaštite morske sredine. Istovremeno, zakonom se reguliše i uspostavljanje međusektorske saradnje u oblasti zaštite morske sredine, a stvaraju se i uslovi za opšte djelovanje na način da preduzete mjere u zaštiti morske sredine budu koordinirane i usaglašene na nivou morskih podregiona, odnosno regiona.

Odredbama čl. 7 do 13 Zakona, uređuje se način pripreme i realizacije početne procjene stanja morske sredine, utvrđivanja dobrog stanja morske sredine, utvrđivanje ciljeva i indikatora za ostvarivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine, programa monitoringa morske sredine i programa mjera, u skladu sa zahtjevima pravne tekovine Evropske unije u oblasti zaštite morske sredine (Okvirne direktive o morskoj strategiji).

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Program monitoringa morske sredine Crne Gore Program monitoringa morske sredine Crne GoreNacrt26.07.2022
Program javne rasprave Program javne raspraveOstalo26.07.2022
Obrazac 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“ Obrazac 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“Ostalo26.07.2022
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore