A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma daje na javnu raspravu

 

 

NACRT ZAKONA O LJETNJEM RAČUNANJU VREMENA

 

i upućuje

 

JAVNI POZIV

 

 

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o ljetnjem računanju vremena.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Nacrt zakona o ljetnjem računanju vremena će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i portalu e-uprave.

 

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o ljetnjem računanju vremena mogu dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma u pisanoj formi na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: dragan.vukcevic@mek.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Program javne rasprave  Ostalo02.08.2022
Nacrt zakona  Nacrt02.08.2022
Obrazac 4  Ostalo02.08.2022
RIA  Ostalo02.08.2022
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore