A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

   

Ministarstvo javne uprave, na osnovu člana 87. Zakona o upravnom postupku (,,Sl. list RCG» br. 60/03 i ,,S.list CG'', br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17 ),  donijelo je

 

JAVNO OBAVJEŠTENJE

 

Ministarstvo javne uprave, OBAVJEŠTAVA SLEDEĆE NEVLADINE ORGANIZACIJE:

 

- ,,ANA – AFFIRMERS OF NEW ARTISTS’’,  ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Nemanja Marić (Rješenje br.UPI-01-056/2-1029/4 od 11.7.2022.godine).

 

 

-,,FEŠTA’’, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Luka Martinović (Rješenje br.UPI-01-056/20-3340/6 od 08.7.2022.godine).

 

 

- ,,NVO INFOMEDIA CG’’, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Jovan Šćekić (Rješenje br.UPI-08-056/20-1558/3 od 21.10.2021.godine).

 

 

-NVO ,,NOVSKA KREDENCA’’, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Romana Jeknić( Rješenje br.UPI-05/1-056/21-928/4 od 19.7.2021.godine).

 

-CRNOGORSKI INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE PERMAKULTURE, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Bojan Vuksanović Pilavac (Rješenje, br.UPI 06/2-056/20-971/4 od 14.1.2022.godine).

 

 

-NVO ,,MISLI GLOBALNO DJELUJ LOKALNO’’, Bijelo Polje ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Suela Crnovršanin (Zahtjev za otklanjanje nepravilnosti br.UPI-01-056/20-1560/2 od 13.8.2020.godine).

 

 

-UDRUŽENJE PSIHOLOGA CRNE GORE, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Tamara Milić (Zahtjev za otklanjanje nepravilnosti br.UPI-05/1-056/21-1057/2 od 07.7.2021.godine).

 

 

-GREENINCH, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Marija Eraković (Rješenje br.UPI-05/1-056/21-758/3 od 07.2.2022.godine).

 

-TURISTIČKI VODIČ CRNE GORE, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Tomana Vojinović (Rješenje br.UPI-08-056/20-673/5 od 04.10.2021.godine).

 

-GRAĐANSKI POKRET CRNE GORE, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Miljan Vulović (Rješenje br.UPI-06/2-056/21-953/3 od 07.2.2022.godine).

 

-SPORTSKA FONDACIJA CRNE GORE-SFCG, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Niša Dmitrović( Rješenje br.UPI-06/2-056/21-216/3 od 28.2.2022.godine).

 

-UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNICA I PREDUZETNICA CRNE GORE, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Belmina Pilavac (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-08-056/21-956/4 od 27.1.2022.godine).

 

-KLUB JEDRILIČARA KOTOR, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Miloš Radonjić (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-08-056/21-1360/5 od 27.1.2022.godine).

 

 

-RUKA-RUCI, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Vladimir Pavićević Pilavac (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-08-056/21-1144/2 od 24.5.2022.godine).

 

-MONTENEGRO DOLPHIN RESEARCH, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Darka Nair Kostić Pilavac (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-08-056/21-1129/3 od 06.6.2022.godine).

 

-CRNOGORSKA ZVIJEZDA, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Bojan Vuksanović Pilavac (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI 06/2-056/20-2684/3 od 16.2.2022.godine).

 

 

da su u upravnom postupku, postupajući po zahtjevima navedenih nevladinih organizacija donijeta odgovarajuća akta – rješenja i zahtjevi za otklanjanje nepravilnosti a koji su nakon pokušane dostave na zvanične adrese naznačenih organizacija ,  vraćeni kao neuručeni.

 

Postupak Javnog obavještavanja radi uručenja pismena, sprovoden je u skladu sa odredbama čl, 80 (Promjena prebivališta,  boravišta ili sjedišta), odnosno 87 (Javno obavještavanje)  Zakona o upravnom postupku.

 

JAVNO OBAVJEŠTENJE BIĆE ISTAKNUTO NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE I PORTALU ELEKTRONSKE UPRAVE, DANA 03.8.2022.GODINE, OD KOG DATUMA POČINJE TEĆI ROK OD 10 (DESET) DANA U KOME SU OVLAŠĆENA LICA NAZNAČENIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA DUŽNA DA SE JAVE OVOM JAVNOPRAVNOM ORGANU LIČNO - KANCELARIJI BROJ 16 (I SPRAT) RIMSKI TRG, BROJ 45, PODGORICA, RADI  PREUZIMANJA PISMENA.

ZADNJI DAN ROKA JE 15.8.2022.GODINE.

ISTEKOM ROKA OD 10 DANA OD DANA ISTICANJA, ODNOSNO OBJAVLJIVANJA PISMENA, DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTAVANJEM SMATRA SE IZVRŠENIM.

 

                                                                         

 

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Nema podataka za prikaz
     

 

© eUprava Crne Gore