A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 

Ministarstvo javne uprave, na osnovu člana 87. Zakona o upravnom postupku (,,Sl. list RCG» br. 60/03 i ,,S.list CG'', br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17 ),  donijelo je

 

JAVNO OBAVJEŠTENJE

 

Ministarstvo javne uprave, OBAVJEŠTAVA SLEDEĆE NEVLADINE ORGANIZACIJE:

 

- ,,NAŠE MALO MJESTO I PERMAKULTURA’’,  ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Veselin Stevović (Zahtjev za otklanjanje nedostataka UPI-08-056/21-1445/4 od 02.11.2021.godine).

 

 

-,,Fondacija Franeta’’, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Ivana Franeta (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-05/1-056/21-1442/2 od 26.10.2021.godine).

 

 

- ,,UDRUŽENJE ZA DIGITALNU JEDNAKOST I EDUKACIJU”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Bojana Ćorović (Rješenje br.UPI-05/1-056/21-1298/3 od 16.02.2022.godine).

 

 

-“UDRUŽENJE VOJNIH PENZIONERA CRNE GORE’’, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Željko Đ.Vukić( Rješenje br.UPI-01-056/22-994/5 od 18.7.2022.godine).

 

-„ UDRUŽENEJ ZA RAZVOJ KREATIIVNOG I TERAPIJSKOG PISANJA-KREATIVNO PERO“, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Tatjana Kuljača (Rješenje, br.UPI 05/1-056/21-394/3 od 16.02.2022.godine).

 

 

-“MOTO KLUB ANAGUSTUM” ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Stevan Mijajlović (Rješenje br.UPI-01-056/21-886/4 od 01.8.2022.godine).

 

 

-“KREATIVNI CENTAR-BAJKA”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Milka Cuca (Rješenje br.UPI-01-056/21-1151/5 od 21.7.2022.godine).

 

 

-NVO DOBROVOLJNI SPASIOCI, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Nikola Radulović (Rješenje br.UPI-01-056/20-1076/3 od 25.08.2022.godine).

 

-NVU PUT ISTINA I ŽIVOT, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Niikola Kandić (Rješenje br.UPI-01-056/19-480/3 od 09.09.2022.godine).

 

-NVO DOSITEJ, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Danica Knežević (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-01-056/22-309/2 od 21.09.2022.godine).

 

-NVO CENTAR ROMSKIH INICIJATIVA, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Murataj Kastriot (Rješenje br.UPI-01-056/20-1152/3 od 14.09.2022.godine).

 

-UDRUŽENJE BODI BILDERA CRNE GORE “BODYBUILDING PORTAL” ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Merdović Radomir (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-01-056/22-1071/2 od 20.09.2022.godine).

 

 

-ASOCIJACIJA RADNIKA KULTURNO-OBRAZOVNOG ANGAŽMANA-ARKONA, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Marija Nenezić (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-01-056/21-1536/2 od 23.08.2021.godine).

 

da su u upravnom postupku, postupajući po zahtjevima navedenih nevladinih organizacija donijeta odgovarajuća akta – rješenja i zahtjevi za otklanjanje nepravilnosti a koji su nakon pokušane dostave na zvanične adrese naznačenih organizacija ,  vraćeni kao neuručeni.

 

Postupak Javnog obavještavanja radi uručenja pismena, sprovoden je u skladu sa odredbama čl, 80 (Promjena prebivališta,  boravišta ili sjedišta), odnosno 87 (Javno obavještavanje)  Zakona o upravnom postupku.

 

JAVNO OBAVJEŠTENJE BIĆE ISTAKNUTO NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE I PORTALU ELEKTRONSKE UPRAVE, DANA 21.11.2022.GODINE, OD KOG DATUMA POČINJE TEĆI ROK OD 10 (DESET) DANA U KOME SU OVLAŠĆENA LICA NAZNAČENIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA DUŽNA DA SE JAVE OVOM JAVNOPRAVNOM ORGANU LIČNO - KANCELARIJI BROJ 16 (I SPRAT) RIMSKI TRG, BROJ 45, PODGORICA, RADI  PREUZIMANJA PISMENA.

ZADNJI DAN ROKA JE 02.12.2022.GODINE.

ISTEKOM ROKA OD 10 DANA OD DANA ISTICANJA, ODNOSNO OBJAVLJIVANJA PISMENA, DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTAVANJEM SMATRA SE IZVRŠENIM.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Nema podataka za prikaz
     

 

© eUprava Crne Gore