A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠČE U JAVNOJ RASPRAVI O

NACRTU DRŽAVNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA CRNU GORU ZA PERIOD OD 2023 -2028 I IZVJEŠTAJU STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DRŽAVNI PLAN UPRAVLJANA OTPADOM ZA PERIOD OD 2023 – 2028. GODINE

Zainteresovanoj javnosti (građanima, privrednim subjektima, pravnim i fizičkim licima, državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, nevladinim organizacijama i drugim organima i organizacijama) upućuje se javni poziv za učesće u javnoj raspravi o Nacrtu državnog plana upravljanja otpadom za Crnu Goru za period od 2023 - 2028 i Izvještaju strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Državni plan upravljana otpadom za period od 2023 – 2028. godine.

Nacrt državnog plana upravljanja otpadom za Crnu Goru za period od 2023 – 2028 godine. (DPUO), Izvještaj strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Državni plan upravljanja otpadom (SEA) sa obrascima za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na nacrte navedenih dokumenata dostupni su javnosti na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma www.gov.me/mepg.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će sačiniti Izvještaje o sprovedenoj javnoj raspravi, koje će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Nacrt državnog plana upravljanja otpadom za Crnu Goru za period 2023 – 2028. godine Nacrt državnog plana upravljanja otpadom za Crnu Goru za period 2023 – 2028. godineNacrt28.07.2023
Program javne rasprave Program javne raspraveOstalo28.07.2023
Izvještaj Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Državni plan upravljanja otpadom za period 2023-2028. godina Izvještaj Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Državni plan upravljanja otpadom za period 2023-2028. godinaNacrt28.07.2023
Obrazac 4 - Primjedbe, predlozi i sugestije - Nacrt državnog plana upravljanja otpadom za Crnu Goru za period od 2023 – 2028. godine Obrazac 4 - Primjedbe, predlozi i sugestije - Nacrt državnog plana upravljanja otpadom za Crnu Goru za period od 2023 – 2028. godineOstalo28.07.2023
Obrazac 4 - Primjedbe, predlozi i sugestije - Izvještaj strateške procijene uticaja na životnu sredinu za Državni plan upravljanja otpadom za Crnu Goru za period od 2023 – 2028. godine Obrazac 4 - Primjedbe, predlozi i sugestije - Izvještaj strateške procijene uticaja na životnu sredinu za Državni plan upravljanja otpadom za Crnu Goru za period od 2023 – 2028. godineOstalo28.07.2023
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore