A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 

Na osnovu člana 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list CG“, broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na 

JAVNU RASPRAVU NACRT STRATEGIJE POBOLJŠANJA BEZBJEDNOSTI U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ZA PERIOD OD 2023. DO 2030. GODINE S AKCIONIM PLANOM ZA 2023-2024. GODINU i upućuje JAVNI POZIV

građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, privrednim društvima, preduzetnicima, nezavisnim i regulatornim tijelima, pravnim licima koja vrše javna ovlašćenja, državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, nevladinim organizacijama i drugim organima i organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u pripremi Nacrta strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za period od 2023. do 2030. godine s Akcionim planom za 2023-2024. godinu. Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova https://www.gov.me/mup i portalu e-uprave www.euprava.me. Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se Ministarstvu unutrašnjih poslova, Direktoratu za normativne poslove i razvoj policije, pisanim putem na arhivu Ministarstva unutrašnjih poslova, radnim danima od 7-15h, poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, 81 000 Podgorica ili elektronskim putem na e-mail adresu savo.rolovic@mup.gov.me. Dostavljanje predloga, sugestija i komentara vrši se na Obrascu 4: “Primjedbe, predlozi i sugestije”, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija. Nakon završene javne rasprave Ministarstvo unutrašnjih poslova će razmotriti sve pristigle, predloge, sugestije i komentare, a nakon toga sačiniti i objaviti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Prilozi: -Nacrt strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za period od 2023. do 2030. godine s Akcionim planom za 2023-2024. godinu -Prevod na engleski jezik Nacrta strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za period od 2023. do 2030. godine s Akcionim planom za 2023-2024. godinu -Program javne rasprave.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi za Nacrt strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za period od 2023. do 2030. godine sa Akcionim planom za 2023-2024. godinu  Izvještaj23.11.2023
Javni poziv  Ostalo13.10.2023
Program Javne rasprave o tekstu nacrta Strategije poboljsanja bezbjednosti u drumskom saobracaju za period od 2023. do 2030. sa akcionim planom za 2023-2024  Ostalo13.10.2023
Strategija poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju 2023-2030  Strategija13.10.2023
Road Traffic Safety Improvement Strategy for 2024-2030  Strategija13.10.2023
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore