A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

 

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG br.41/18) , u vezi člana 32 a Zakona o nevladinim organizacijama Ministarstvo ekonomskog razvoja – Direkcija za zaštitu potrošača raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

 

zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara, u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, iz državnog budzeta u 2021 godini, u oblasti zaštite prava potrošača.

 

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 06.03 do 22.03.2021. godine.

 

Predstavnici nevladinih organizacija mogu svoje komentare, inicijative, predloge i sugestije na Nacrt sektorske analize dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja putem e mail adrese: jasna.vujovic@mek.gov.me.

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Nacrt sektorske analize  Ostalo05.03.2021
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore