A A A Boje <$ResourceVariable.Alt_contrastWhite$> <$ResourceVariable.Alt_contrastBlack$>

Pretplata
Notifikacije

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja daje na javnu raspravu

 

 

STRATEGIJA RAZVOJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

CRNE GORE 2021-2024. GODINE

 

i upućuje

 

JAVNI POZIV

 

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Strategije razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024. godine

 

Javna rasprava će trajati 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

U toku rasprave će se održati Okrugli sto o Nacrtu Strategije razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024. godine u saradnji sa Sekretarijatom Savjeta za konkurentnost. Vrijeme i mjesto održavanja Okruglog stola biće naknadno objavljeno.

 

Nacrt Strategije razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024.godine će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprave.

 

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Strategije razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024.godiine mogu dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja u pisanoj formi na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: ana.sebek@mek.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

 

Ministarstvo ekonomskog razvoja će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.


 

 

 

   
Naziv
Opis
Tip dokumenta
Datum
Izvještaj sa javne rasprave Strategije ZP 2021-2024. godina  Izvještaj20.04.2021
Nacrt Strategije razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024.godine  Strategija08.03.2021
Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja ženskog preduzetništva  Ostalo08.03.2021
     

Pošaljite komentar

     
Nema komentara
     
v
 
Pretraži
Poništi pretragu

 

© eUprava Crne Gore